روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی

برای خرید کتاب کلیک کنید:

پر کردن فرم پیام در واتساپ


  • موضوع اصلی: علوم اجتماعی
  • موضوع فرعی: آمار و روش تحقیق
  • نویسنده: مقصود فراستخواه
  • وزن: ۲۳۰ گرم