مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی

برای خرید کتاب کلیک کنید:

پر کردن فرم پیام در واتساپ


  • موضوع اصلی: کمک درسی
  • موضوع فرعی: دکترای تخصصی
  • نویسنده: محمدرضا کاباران زاد
  • وزن: ۷۸۴ گرم