مدیریت دولتی نوین

برای خرید کتاب کلیک کنید:

پر کردن فرم پیام در واتساپ


  • موضوع اصلی: کسب و کار و تجارت
  • موضوع فرعی: مدیریت عمومی
  • نویسنده: آون هیوز
  • وزن: ۵۵۸ گرم